CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN

1. ĐIỂM TÍCH LŨY

Bạn có thể tích lũy điểm sau khi trở thành thành viên Shiratori 1 điểm tương đương với 100 VND (1,000 điểm = 1,000, 000 VND). 

2. MÃ ƯU ĐÃI

Bạn có thể sử dụng điểm tích lũy để đổi mã ưu đãi

3. ƯU ĐÃI SINH NHẬT 

Mọi thành viên sẽ được nhận 1 mã ưu đãi giảm 50% trong tháng sinh nhật